Drukas kvalitātes audits

pS4_summary_6col Vēlieties drukāt kvalitatīvi un saskaņā ar  ISO 12647-2004(7) starptautisko drukas standartu?

Ir vienkāršs risinājums pārbaudīt drukas kvalitāti, noteikt pareizākos krāsu blīvumus un izmainīt kompensācijas līknes krāsām. Nav nepieciešami papildus testa drukas - viss tiek veikts balstoties uz Jūsu esošajiem darbiem un pārsvarā 2-5 stundu laikā neapstādinot drukas procesu.

Kvalitātes pārbaude un korekcija notiek izmantojot profesionālu programmnodrošinājumu - Bodoni PessSIGN un Eye-One spektrofotometru.

Dodiet ziņu ja Jums ir interese sakārtot drukas kvalitāti Jūsu uzņēmumā

Jums būs nepieciešama kāda no PressSign skalām:

Rezultātā Jūs saņemsiet PressSign atskaiti un mūsu konsultācijas kā to izmantot.

Copyright © 2013 ColorSYS. All rights reserved. ColorSYS. All rights reserved.